LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘCThứ 7, 09/08/2014 | 04:48:42
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:47:34
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:45:37
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:43:37
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:35:37
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:34:16
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:31:55
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:30:43
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:29:22
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:27:32
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:25:53
lễ xuât gia
lễ xuât gia
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:24:22
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘC
Thứ 7, 09/08/2014 | 04:16:49* LỄ XUẤT GIA CHO NGƯỜI SẮC TỘCNúi rừng Tây Nguyên, sau một đêm chìm lặng trong màn đêm dầy đặc, trên chóp núi hào quang rựng sáng. Cây cối xanh  tươi tràn trề nhựa sống; chim chóc bắt đầu líu lo thúc hối nếp sinh hoạt thường ngày của cư dân miền núi. Trong con...
TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC ĐÃ CÓ NGÀY VU LAN BÁO HIẾU
Thứ 2, 04/08/2014 | 04:25:10             TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC           ĐÃ CÓ NGÀY VU LAN BÁO HIẾU            TỪ CUỘC HỘI NHẬP VĂN...
KIỂM KÊ TÀI SẢN CHÙA THANH LƯƠNG, PHÚ YÊN và TRỤC XUẤT TRỤ TRÌ
Thứ 6, 20/06/2014 | 05:15:25KIỂM KÊ TÀI SẢN CHÙA THANH LƯƠNG, PHÚ YÊN và TRỤC XUẤT TRỤ TRÌTrong văn thư 085/KH/BTS của Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên, gửi UBND Tỉnh Phú Yên, sở Nội vụ, BTG Tỉnh Phú Yên ghi:Mục đích yêu cầu:..........“đảm bảo công tác Phật sự tại chùa Thanh Lương, tuân thủ theo...
Page : 1/19 1 2 3 4 5»Hành hương CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC

Truyền hình AN VIÊN

Video Clip
Tiêu điểm
Sự kiện ảnh