Đà Nẵng: Lễ nhập kim quan Cố Hòa thượng THÍCH GIÁC VIÊNThứ 2, 26/11/2012 | 10:35:08 AM

PTO - 09 giờ 00 sáng ngày 25 tháng 11 năm 2012 (12.10 Nhâm Thìn), chư tôn đức Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự THPG thành phố Đà Nẵng và hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử vân tập tại chùa Pháp Lâm ( 574 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng) đồng tâm niệm Phật thỉnh nhục thân Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Viên nhập kim quan.

Chứng minh Lễ thỉnh nhục thân Cố Trưởng lão có Hòa thượng Thích Viên Minh - Thành viên HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Như Thọ - Thành viên HĐCM GHPGVN; Chư Tôn đức Ban Trị sự THPG TPĐN, đông đảo quý Đạo hữu Phật tử các giới, Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đà Nẵng cùng Môn đồ Pháp quyến và Thế quyến.

Môn đồ Pháp quyến thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Chí Mãn - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng BTS THPG TPĐN Sám chủ Tang lễ; Hòa thượng Thích Từ Tánh - Phó Trưởng BTS THPG TPĐN đương vi Đệ nhất Chấp lệnh; Hòa thượng Thích Huệ Thường - Phó Trưởng BTS THPGĐN đương vi Đệ nhị Chấp lệnh; Thượng tọa Thích Minh Thành - Trưởng ban Nghi lễ THPG TPĐN công văn tang lễ.

Trong giờ phút thiêng liêng và âm vang trầm hùng của chuông trống bát-nhã, Chư Tôn giáo phẩm, Tăng Ni và đông đảo Phật tử các giới đồng niệm Phật với cảm xúc bùi ngùi đưa tiễn một bậc Thầy khả kính của mình.

Phật Tử Online kính thỉnh và kính mời Chư tôn đức và quý Phật tử xem chùm ảnh buổi lễ trang nghiêm nhập kim quan Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Giác hạ Viên dưới đây:

Môn đồ pháp quyến tác bạch

Cung thỉnh Chư tôn đức quang lâm linh đài

Hòa thượng Thích Chí Mãn chủ sám

Môn đồ pháp quyến

Nghi thức sái tịnh

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng

Cung thỉnh nhục thân nhập kim quan

Hòa thượng Thích Chí Mãn, sám chủ đã tiến hành nghi thức thọ tang cho môn đồ pháp quyến ngay sau đó:

Môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh

Hòa thượng chứng minh và Hòa thượng sám chủ

Hòa thượng Thích Như Thọ niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Từ Tánh - Đệ nhất chấp lệnh

Hòa thượng Thích Huệ Thường - Đệ nhị chấp lệnh

Hòa thượng Thích Chí Mãn - Chủ sám

Môn đồ pháp quyến thọ tang

Thượng tọa Thích Minh Thành - Công văn lễ tang


Nguyên Hà - Kế Lợi - Văn Khỏe

Về trang trước   Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc ( 0 bình luận )

Gửi bình luận
Hành hương CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC

Truyền hình AN VIÊN

Video Clip
Tiêu điểm
Sự kiện ảnh